dnes je 24.1.2022

Input:

Podpora kultury v Jihočeském kraji

29.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.66
Podpora kultury v Jihočeském kraji

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace je určena na podporu projektů všech kulturních žánrů: hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, publikační činnosti, výtvarného umění, výstav, přehlídek a soutěží.

Míra podpory:

  • - Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2022 k dispozici, činí 10 mil. Kč.
  • - Opatření č. 1: Minimální výše dotace je 40 000 Kč. Maximální výše dotace pro fyzické osoby nepodnikající je 150 000 Kč, ostatní subjekty 200 000 Kč. Na subjekty neziskového charakteru se vztahuje spoluúčast ve výši minimálně 30 %, pro subjekty působící na ziskovém základě platí požadovaná spoluúčast minimálně 50 % celkových výdajů projektu.
  • - Opatření č. 2: Minimální výše dotace je 15 000 Kč. Maximální výše dotace je 70 000 Kč. Výše spoluúčasti je 20 %.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - Obce a svazky obcí se sídlem na území Jihočeského kraje,
  • - Organizace zřizované obcí, krajem, státem,
  • - Fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury,
  • - Fyzické a právnické osoby s činností zaměřenou na osoby se zdravotním postižením,
  • - Fyzické osoby nepodnikající působící v oblasti kultury,
  • - Neziskové a podobné subjekty (o.p.s., spolky, církve a náb. společnosti, ústavy),
  • - Žadatelé mohou mít sídlo mimo Jihočeský kraj, avšak projekt musí být realizován na území Jihočeského kraje.

Podporované aktivity

Mezi

Nahrávám...
Nahrávám...