dnes je 14.5.2021

Input:

Plnění povinností vůči poskytovatelům dotací, věřitelům a dalším externím subjektům

10.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.8 Plnění povinností vůči poskytovatelům dotací, věřitelům a dalším externím subjektům

Ing. Pavel Večeřa

Jakákoli dotace, úvěr či dar jsou bezpochyby velkým přínosem pro obecní rozpočet, ale nic není zadarmo. Strana dávající sice neočekává ekvivalentní protihodnotu, nicméně stojí vůči Vám jako ten, kdo otevírá dlaň a očekává minimálně úctu nebo zviditelnění svého dobrého skutku. A pokud jde o prostředky návratné (úvěr, půjčka), pak očekává samozřejmě jejich splacení a také, že jako dlužník po celou dobu splácení mu dáte jistotu, že jeho dluh nebude ohrožen ztrátou.

Poskytovatel dotace, věřitel, donátor si klade recipročně podmínky, které je povinen realizátor projektu plnit. Často je podmíněn účel, na který budou poskytnuté/zapůjčené prostředky příjemcem využity. Velká většina dotací, úvěrů, darů je používána na investice, neboť se předpokládá, že obec je schopna zajistit svůj provoz z běžných příjmů jako jsou daňové výnosy, pronájem obecního majetku nebo místní poplatky. A tyto investice by samozřejmě měly posloužit co nejširšímu okruhu uživatelů, proto jsou oblíbenými investicemi poskytovatelů dotací i bank školy, dětská hřiště, parky, popř. mosty. Účel investice má být nejen pro široký okruh, ale tento účel má být také jednoduše viditelný a každému pochopitelný.

Často jde o zviditelnění (publicitu) poskytovatele externích zdrojů, někdy je požadováno pravidelné reportování o průběhu

Nahrávám...
Nahrávám...