dnes je 24.9.2021

Input:

Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

22.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.74
Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Tato výzva slouží k financování opatření zaměřených na podporu některých zvláště chráněných druhů a činností spojených s přípravou nových záchranných programů. Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (viz 95/1992 Sb., v platném znění) jsou zajišťovány orgány ochrany přírody s cílem vytvořit speciální péčí takové podmínky pro populace cílových druhů, které by vedly ke snížení stupně jejich ohrožení.

Míra podpory

  • - Celková alokace činí 7,5 mil. Kč.
  • - Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.
  • - Minimální výše dotace na jeden projekt není stanovena.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR),
  • - Správy národních parků,
  • - Správa jeskyní ČR.

Podporované aktivity

Mezi hlavní podporované aktivity patří:

  • - realizace
Nahrávám...
Nahrávám...