dnes je 27.1.2020

Input:

Osoby samostatně výdělečně činné z pohledu zdravotního pojištění

10.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5
Osoby samostatně výdělečně činné z pohledu zdravotního pojištění

Ing. Antonín Daněk

Pojištěnci považovaní z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ jsou vyjmenováni v § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb.

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2020 je určen sazbou 50 % z částky průměrné mzdy 34 835 Kč, tj. 17 417,50 Kč. Minimální výše zálohy OSVČ pro rok 2020 se vypočte jako 13,5 % z částky 17 417,50 Kč a zvyšuje se tak od ledna 2020 z dosavadních 2 208 Kč na 2 352 Kč.

Pokud musí OSVČ dodržet ve zdravotním pojištění zákonné minimum, pak alespoň minimální:

  • zálohu za prosinec 2019 ve výši 2 208 Kč zaplatí nejpozději dne 8. 1. 2020,

  • zálohu za leden 2020 ve výši 2 352 Kč uhradí nejpozději dne 10. 2. 2020 (8. 2. je v sobotu)

a to již připsáním platby na účet zdravotní pojišťovny, určený pro samoplátce.

Od měsíce podání Přehledu za rok 2019 (tedy například od dubna 2020) platí OSVČ nadále zálohu 2 352 Kč i tehdy, pokud podle příjmů a výdajů za rok 2019 matematicky vyjde výše zálohy nižší než 2 352 Kč. Horní výše zálohy OSVČ není v roce 2020 (fakticky od roku 2013) omezena, což platí i pro celkovou výši pojistného za tento rok.

Jestliže naopak OSVČ patří mezi osoby, pro které neplatí ve zdravotním pojištění ustanovení o minimálním vyměřovacím základu podle § 3a odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. (například se jedná o osoby, za které je plátcem pojistného stát), pak může záloha činit i méně než   2 352 Kč, nebo může mít i nulovou hodnotu, což v roce 2020 platí rovněž v případě povoleného snížení zálohy takové osobě.

Od roku 2013 není ve zdravotním pojištění stanoven maximální vyměřovací základ, a tudíž není ani určena maximální výše zálohy a pojistného u OSVČ. To znamená, že za rozhodné období kalendářního roku 2020 není výše pojistného a ani výše placené zálohy (vycházející z výsledků roku 2019) omezena horní hranicí.

Termíny pro OSVČ

Podnikatelská sféra má právní úpravou určeny termíny pro podání Přehledu zdravotní pojišťovně a pro úhradu případného doplatku pojistného.

1. Termíny pro podání Přehledu OSVČ zdravotní pojišťovně za rok 2019

Pro podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2019 platí ve zdravotním pojištění následující termíny:

  • do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za rok 2019 – jedná se o základní termín, platný pro OSVČ, tedy nejpozději dne 4. 5. 2020,

  • pokud má OSVČ povinný audit nebo zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, je OSVČ povinna doložit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně do 30. 4. 2020 a Přehled tak může podat až do 3. 8. 2020.

Do 8. 4. 2020 jsou povinny předložit Přehled ty OSVČ, které daňové přiznání nepodávají (např. nízké příjmy).

Přehled odevzdává i OSVČ, která má daň stanovenou paušální částkou nebo OSVČ, na kterou byl prohlášen konkurs.

Pokud OSVČ