dnes je 18.6.2019
Input:

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

11.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12
Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Výzva se dále zaměřuje na profesionalizaci veřejné správy zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK,
  • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli níže uvedené organizace z celého území ČR vyjma území hl. m. Prahy: