dnes je 5.12.2021

Input:

Obnova lesních porostů po kalamitách

18.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.25
Obnova lesních porostů po kalamitách

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem opatření je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím. Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Jedná se o obnovu lesních porostů po abiotických, především po větrných, kalamitách. U této operace je podporováno odstraňování poškozených lesních porostů určených k rekonstrukci do 40 let věku, příprava ploch před obnovou a umělá obnova na plochách po kalamitních těžbách včetně ochrany založených porostů. Operace je zacílena na lesní pozemky na území celé České republiky mimo Prahu.

Míra podpory:

  • - celková alokace činí 400 000 000,-Kč,
  • - minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 75 000 Kč na projekt,
  • - maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 40 000 000 Kč na projekt.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity a způsobilé výdaje této výzvy patří:

  • - odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci,
Nahrávám...
Nahrávám...