dnes je 30.10.2020

Input:

Nové rozhodnutí a obnova řízení

14.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.8 Nové rozhodnutí a obnova řízení

Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Správní řád umožňuje provést nové řízení a vydat nové rozhodnutí o věci již dříve rozhodnuté především tehdy, jestliže novým rozhodnutím může být vyhověno žádosti, která byla pravomocně zamítnuta, anebo tehdy, kdy rozhodnutí ve věci bylo zrušeno jiným orgánem veřejné moci.

Rovněž lze vydat nové rozhodnutí, má-li být z vážných důvodů dodatečně upravena doba platnosti nebo účinnosti rozhodnutí. Přípustné je novým rozhodnutím řešit i v praxi méně obvyklé situace, jako je povolení plnění ve splátkách, či zvláštní postup v případech, kdy došlo k prominutí zmeškaného úkonu.

Na rozdíl od institutu nového rozhodnutí je obnova řízení mimořádným opravným prostředkem. Tento prostředek je jednak v dispozici účastníků řízení, jednak funguje jako dozorčí prostředek uplatňovaný správními orgány.

Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví,