Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Neplatná bankovní záruka jako důvod k vyřazení nabídky

14.5.2018, Zdroj: ÚOHS (https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html)

Předseda ÚOHS zamítl rozklad Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) ve věci nadlimitní veřejné zakázky na zajištění fyzické ostrahy objektů zadavatele a potvrdil tak prvoinstanční rozhodnutí Úřadu, v němž byla DPP uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun za přestupek spočívající v nevyřazení nabídky společnosti CENTR GROUP, a. s., která nezajistila platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty. Rozhodnutí prvního i druhého stupně jsou pravomocná a jsou zveřejněna na webu Úřadu.

Zadavatel tak svým postupem podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky. DPP vyhodnotil nabídku společnosti CENTR GROUP za nejvhodnější a s vybraným uchazečem uzavřel rámcovou

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Města a obce profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@obecniportal.cz