dnes je 14.7.2024

Input:

Nález 7/2006 SbNU, sv.40, K nutnosti slyšení obviněného soudem při rozhodování o dalším trvání vazby

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 40, nález č. 7

I. ÚS 471/05

K nutnosti slyšení obviněného soudem při rozhodování o dalším trvání vazby

Podle čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je nutné slyšení obviněného soudem předtím, než je rozhodováno o jeho stížnosti proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů - ze dne 10. ledna 2006 sp. zn. I. ÚS 471/05 ve věci ústavní stížnosti P. K. proti usnesení Okresního soudu v Tachově ze dne 28. 6. 2005 č. j. Nt 63/2005-7, jímž byla zamítnuta jeho stížnost proti usnesení Okresního státního zastupitelství v Tachově ze dne 13. 6. 2005 č. j. ZT 120/2005-680 a rozhodnuto, že se stěžovatel nadále ponechává ve vazbě.

Výrok

Usnesení Okresního soudu v Tachově ze dne 28. 6. 2005 č. j. Nt 63/2005-7 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 24. 8. 2005, napadl stěžovatel usnesení Okresního soudu v Tachově (dále jen „okresní soud“) ze dne 28. 6. 2005 č. j. Nt 63/2005-7 (dále jen „usnesení okresního soudu“), kterým byla zamítnuta jeho stížnost proti usnesení Okresního státního zastupitelství v Tachově (dále jen „státní zastupitelství“) ze dne 13. 6. 2005 č. j. ZT 120/2005-680 (dále jen „usnesení státního zastupitelství“), jímž bylo podle § 71 odst. 3 trestního řádu rozhodnuto, že se stěžovatel nadále ponechává ve vazbě.

Stěžovatel tvrdí, že okresní soud pochybil při rozhodování o jeho stížnosti proti usnesení státního zastupitelství.

Stěžovatel poukazuje na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/04 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 36, nález č. 60; publikován pod č. 239/2005 Sb.), dle kterého je podle čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) nutné slyšení obviněného soudem předtím, než je rozhodováno o jeho stížnosti proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby.

Stěžovatel uvádí, že znalost názoru obviněného, tak jak je prezentována v písemné formě ve stížnosti proti rozhodnutí státního zastupitelství, se z pohledu požadavků daných Úmluvou na tento druh řízení jeví jako naprosto nedostatečná. Slyšení stran před rozhodnutím soudu je dle stěžovatele podstatným znakem kontradiktornosti řízení.

S ohledem na výše uvedené stěžovatel navrhnul, aby Ústavní soud napadené usnesení okresního soudu zrušil.

II.

Na základě výzvy Ústavního soudu se k ústavní stížnosti vyjádřilo státní zastupitelství. Ve svém vyjádření uvedlo, že okresní soud rozhodl o stížnosti stěžovatele proti usnesení státního zastupitelství v neveřejném zasedání bez přítomnosti stěžovatele a bez jeho slyšení. Takto postupoval dle své dosavadní praxe. Státní zastupitelství je toho názoru, že okresní soud měl jednat po slyšení stěžovatele vzhledem k tomu, že dne 17. 6. 2005 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/04, dle kterého je podle čl. 5 odst. 4 Úmluvy nutné slyšení obviněného soudem předtím, než je rozhodováno o jeho stížnosti proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby. Státní zastupitelství se

Nahrávám...
Nahrávám...