dnes je 18.8.2022

Input:

Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění

5.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.17
Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění. Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění; rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií; instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií.

Míra podpory:

  • - maximální výše: 500 mil. Kč.

a) Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí: 50 %.

b) Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu. Celková výše způsobilých výdajů bude vyčíslena na základě maximální měrné investice ve výši 15 000 Kč/úsporu primární energie v GJ.

c) Maximální a minimální výše podpory. 

  • - Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč, avšak současně maximálně do výše 20 mil. EUR.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - malé, střední a velké podniky;
  • - veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity této výzvy patří:

a) Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně

Nahrávám...
Nahrávám...