Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Místní poplatek v odpovědích ministerstva financí

14.5.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Jak bude správce poplatku postupovat, jestliže následně zjistil, že poplatník zemřel, a to již v roce předcházejícím kalendářnímu roku, za který mu byl místní poplatek vyměřen?

MP/14/2018 - Placení místního poplatku za komunální odpad cizinci

Jak se stanoví první den vzniku poplatkové povinnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů cizincům pobývajícím v obci déle než 3 měsíce?

Je prvním dnem vzniku poplatkové povinnosti první den po uplynutí třech měsíců pobytu nebo už první den, kdy cizinec na území obce pobývá?

Odpověď:

Vznik poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Města a obce profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@obecniportal.cz