dnes je 3.12.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1968

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.8.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1968

Mgr. Martin Hošek

[Odpovědnost za prodlení]

Nesplní-li dlužník svůj dluh řádně a včas, tak je v prodlení. Do prodlení se tedy může dlužník dostat, když neplní ve sjednané či zákonem stanovené lhůtě a dále, nemá-li jeho plnění vlastnosti sjednané mezi stranami či stanovené zákonem. Pokud však věřitel přijme od dlužníka vadné plnění, tak se již nedá hovořit o prodlení dlužníka. V takovém případě dochází k zániku závazku dlužníka, přičemž věřiteli vznikají práva z vadného plnění (§ 1914 odst. 2).

Prodlení dlužníka má trvající charakter, přičemž po celou jeho dobu má věřitel práva specifikovaná v následujících ustanovení (např. na úhradu zákonných úroků z prodlení). Existuje však i zvláštní druh závazku, u kterého nedochází k těmto obecným následkům prodlení dlužníka. Závazek, u kterého je ve smlouvě sjednána přesná doba plnění a

Nahrávám...
Nahrávám...