dnes je 27.6.2019
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 190

25.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.1.14.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 190

JUDr. Vladimíra Knoblochová

[Více likvidátorů]

Do funkce může být zároveň jmenováno i více likvidátorů, pokud to nezakazuje zvláštní právní předpis. To je praktické zejména u složitějších likvidací. Počet likvidátorů není zákonem nijak omezen, jejich konkrétní počet se tudíž bude odvíjet od náročnosti likvidace a velikosti likvidované společnosti.

Pokud je do funkce likvidátora ustanoveno více likvidátorů, tvoří kolektivní orgán. Pro rozhodování kolektivního orgánu a jeho fungování je nutné vycházet z § 156 odst. 1, podle kterého „je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje