dnes je 18.6.2019
Input:

Infrastruktura středních škol - 39. výzva IPRÚ Karlovy Vary

8.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7
Infrastruktura středních škol – 39. výzva IPRÚ Karlovy Vary

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace přispívá ke zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu pro projekt:

  • - kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace - Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %, státní rozpočet: 5 %
  • - právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku - Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 % - státní rozpočet: 5 %
  • - soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství - Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 % - státní rozpočet: 10 %
  • - Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích - Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %

Podporované aktivity

  • - stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí;
  • - rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.);
  • - nákup pozemků a staveb;
  • - pořízení vybavení budov a učeben;
  • - pořízení