dnes je 30.7.2021

Input:

Infrastruktura pro vzdělávání SŠ a VOŠ (IPRÚ České Budějovice)

22.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.83
Infrastruktura pro vzdělávání SŠ a VOŠ (IPRÚ České Budějovice)

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice řeší rozvoj území IPRÚ v oblasti vzdělávání. 38. výzva je zaměřená na vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Předmětem dotace je infrastruktura středních a vyšších odborných škol a infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Jedná se o dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, a dále na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.

Míra podpory:

  • - minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
  • - maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu – 2 754 545 Kč.
  • - míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • - Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • - Státní rozpočet – 5 – 10 %.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
  • - nestátní neziskové organizace,
  • - školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, popř. další
Nahrávám...
Nahrávám...