dnes je 3.12.2022

Input:

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

24.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.41
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská) v oblasti bezpečné nemotorové dopravy. Příjemce může získat podporu např. na výstavbu a rekonstrukci komunikací pro pěší, které jsou vedeny podél silnic a místních komunikací s vysokou intenzitou dopravy nebo které tyto zatížené pozemní komunikace kříží. Předmětem dotace může být také zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy v nehodových lokalitách, a to zejména prostřednictvím stavebních úprav či výstavby komunikací pro pěší i komunikací pro cyklisty.

Míra podpory:

  • - Evropský fond pro regionální rozvoj
    • - 458 200 306 Kč (MRR = méně rozvinuté regiony)
    • - 508 247 878 Kč (PR = přechodové regiony)
  • - Státní rozpočet:
    • - max. 80 858 878 Kč (MRR), max. 217 820 520 Kč (PR).

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - kraje,
Nahrávám...
Nahrávám...