Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace pro krajské a obecní úřady ke zprávě o cenové kontrole za rok 2018

10.1.2019, Zdroj: ČTK, Ministerstvo financí

Žádost o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2018.

Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2018.

Zpracovaný přehled zašlete do datové schránky Ministerstva financí ID: xzeaauv, popř. v listinné podobě na adresu Ministerstvo financí, odbor 16, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nejpozději v termínu do 8. února 2019 pro krajské úřady, respektive v termínu do 15. února 2019 pro obecní úřady.

Příloha - tabulka k vyplnění:

  • Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2018, pokyny k vyplnění
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Města a obce profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@obecniportal.cz