dnes je 8.7.2020

Input:

Fond pro bilaterální vztahy - posílení vzájemné spolupráce (Norské fondy)

25.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.41
Fond pro bilaterální vztahy - posílení vzájemné spolupráce (Norské fondy)

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (dále jen ”donorské státy“) a Českou republikou. Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - maximální výše grantu je 540 340 Kč (20 000 EUR);
  • - minimální výše grantu není stanovena.

Z Fondu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů. Příjemci grantu nejsou povinni poskytovat spolufinancování iniciativ. Výdaje na management spojené s koordinací a realizací iniciativy nesmí překročit 10 % celkového rozpočtu iniciativy.

Příjemci podpory

  • - veškeré subjekty, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace založené jako právnické osoby (v České republice nebo donorských státech) se považují za oprávněné žadatele a partnery.

Podporované aktivity

Rozsah oprávněných aktivit pro podporu v rámci Fondu je široký. Oprávněnost zahrnuje všechny iniciativy vedoucí k posílení