dnes je 21.2.2024

Input:

Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy (výzva ENERGov)

22.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.32
Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy (výzva ENERGov)

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva se zaměřuje na podporu úsporných opatření u budov veřejného sektoru na území hl. města Prahy, která povedou ke snížení spotřeby energie, vyššímu využití obnovitelných zdrojů a zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

Míra podpory:

  • - výše příspěvku je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření podle stupně rozsahu renovace budovy,
  • - výše příspěvku je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření podle stupně rozsahu renovace budovy,
  • - pro výzvu je stanovena celková alokace 1,5 mld. Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - městské části hlavního města Prahy,
  • - obce a dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu,
  • - veřejné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a
Nahrávám...
Nahrávám...