dnes je 8.7.2020

Input:

Energetické úspory v městské veřejné dopravě

25.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.39
Energetické úspory v městské veřejné dopravě

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Tato výzva je zaměřena na energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Celková alokace činí 280 mil. Kč.
  • - Minimální výše podpory: 1 000 000,- Kč.
  • - Maximální výše podpory: 280 mil. Kč.

Příjemci podpory

  • - Hlavní město Praha
  • - Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Podporované aktivity

Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy:

  • - zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel (využití superkapacitorů)

V rámci této aktivity jsou podporovány opatření směřující k využití rekuperované elektrické energie pro kolejová vozidla jak uvnitř vozidel, tak v měnírnách.

  • - výměna přívodních kolejnic v síti metra za energeticky méně náročné (např. hliníkové kolejnice)

V rámci této aktivity jsou podporovány akce