dnes je 30.10.2020

Input:

Dotaz - Obrana proti zamítnutí odvolání soudem

14.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.5.1 Dotaz - Obrana proti zamítnutí odvolání soudem

Mgr. Petr Anton, Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Můžu se bránit u soudu proti pravomocnému a z mého pohledu nezákonnému rozhodnutí správního orgánu poté, co mi správní orgán druhého stupně zamítl odvolání?

Odpověď:

Ano, právní řád České republiky poskytuje soudní ochranu před nezákonným rozhodnutím správního orgánu. Celkem existují dva různé způsoby soudní ochrany, které se liší podstatou projednávané věci ve správním řízení, jehož výsledkem je z Vašeho pohledu nezákonné rozhodnutí správního orgánu. První způsob ochrany upravuje občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.) v části páté (§ 244 a následně) a lze ho použít tam, kde správní orgán rozhodl v právní věci, která vyplývá z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů. Jde o případy, ve kterých správní orgány rozhodovaly o vztazích spadajících do soukromého práva (např. rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí). Proti pravomocnému rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci můžete podat žalobu do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, a to okresnímu soudu.