dnes je 31.5.2020

Input:

Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19 (město Brno)

19.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.72
Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19 (město Brno)

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpora podnikatelům v oblasti kultury. Dotační program se zaměřuje na jednorázovou neinvestiční finanční podporu nezřizovaným subjektům – právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím – působícím v oblasti kultury, na pokrytí a překlenutí nezaviněných finančních ztrát a výpadků způsobených opatřeními vlády a ministerstev v rámci šíření pandemie COVID-19 a jejich dopadů na uvedené subjekty.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program činí 4 650 000 Kč,
  • - dotace může být poskytnuta ve výši od 20 tis. Kč. do 50 tis. Kč,
  • - lhůta pro čerpání finančních prostředků žadatelem je stanovena od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - podnikající právnické a fyzické osoby (OSVČ) se sídlem na území města Brna,
  • - poskytující kulturní služby na území města Brna po dobu minimálně jednoho roku ke dni podání žádosti.

Podporované aktivity

Dotační