dnes je 19.7.2024

Input:

č. 175/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: speciální lhůta pro podání žaloby

č. 175/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: speciální lhůta pro podání žaloby
k § 17 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (ve znění zákona č. 276/2002 Sb. i před touto novelou)
Jedním z právních předpisů, které stanoví odchylnou lhůtu pro podání žaloby proti správnímu rozhodnutí, je zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Podle jeho ustanovení § 17 odst. 6 činí tato lhůta 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Žaloba podaná po této lhůtě je opožděná a soud ji odmítne podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.
Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2003, čj. 5 A 4/2002-49)
Prejudikatura: Výběr soudních rozhodnutí ve věcech správních č. 55/1994 Sb.; srov. též Soudní judikatura ve věcech správních č. 845/2001.
Věc: Akciová společnost P. v N. proti Ministerstvu financí o pokutu podle zákona o cenách.

Žalobkyně se domáhala zrušení rozhodnutí, jímž žalovaný zamítl její odvolání a potvrdil rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 6. 6. 2001, kterým byla žalobkyni uložena podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pokuta ve výši 2 267 550 Kč.
Žalobkyně brojila proti posléze uvedenému rozhodnutí žalobou, podanou u Vrchního soudu v Praze. Protože řízení o žalobě nebylo do 31. 12. 2002 u Vrchního soudu v Praze skončeno, převzal věc k dokončení podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu
Nahrávám...
Nahrávám...