dnes je 12.12.2019
Input:

Bytové domy bez bariér

14.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.44
Bytové domy bez bariér

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Podpora je poskytována bytovým domům s alespoň čtyřmi nadzemními podlažími, které v současnosti nedisponují výtahem, a rádi by ho zbudovali. Pokud není přístup do domu bezbariérový, tak je možné získat dotace i na tyto stavební úpravy.

Výše dotace

  • - dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:

a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;

b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu,

  • - Dále je možné získat příspěvek maximálně 200 000 Kč na bezbariérové úpravy nutné pro přístup k bytovému domu a k výtahu

Příjemci podpory