dnes je 24.9.2021

Input:

Bezpečnost v dopravě - MAS Hrušovansko

27.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.76
Bezpečnost v dopravě – MAS Hrušovansko

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Míra podpory

  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena
  • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 000 000 CZK.
  • - Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • - Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • - Státní rozpočet – 0 %.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - obce,
  • - dobrovolné svazky obcí.

Podporované aktivity

Bezpečnost dopravy:

  • - Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a
Nahrávám...
Nahrávám...