dnes je 30.10.2020

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (21/09/2020)

21.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Integrovaný regionální operační program (IROP)

 • Zdroje informací: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
 • Dílčí programy
  • Vybrané úseky silnic II. A III. třídy
   • Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu silnic. Předmětem dotace je rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy. 

    Finanční alokace výzvy (podpora):

    • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 000 Kč.
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 391 764 705,88 Kč.
    • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
    • Kraje a organizace zřizované kraji – Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 % – státní rozpočet: 5 %.
   • Příjemci podpory:

    Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

    • kraje a organizace zřizované kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 26. 02. 2021.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Doprava, Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

    Programy: Integrovaný regionální operační program (IROP), číslo výzvy: 95

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz
 • Dílčí programy
  • Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním II
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem dotace je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. 

    Finanční alokace výzvy (podpora)

    • Finanční alokace výzvy (podpora): 500 000 000,-Kč.
    • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 000 CZK.
   • Příjemci podpory:

    • oprávněným žadatelem v této výzvě je Úřad práce ČR.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 5. 2021.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Zaměstnanost, Vzdělávání

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), EU - Evropský sociální fond

    Programy: Operační program Zaměstnanost , výzva č. 93

Operační program Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách (OPPIK)

 • Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/
 • Dílčí programy
  • ICT a sdílené služby – Digitální podnik
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora nákupu software a hardware v českých podnicích. 

    Míra podpory

    • minimálně 500 tis. Kč,
    • maximálně 30 mil. Kč.
   • Příjemci podpory:

    • malé a střední podniky.
   • Termín: Výzva bude vyhlášená 12. 10. 2020 a žádosti o podporu budou přijímány od 14. 12. 2020 do 15. 3. 2021.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, MPO, Agentura API

    Programy: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), program ICT a sdílené služby – Digitální podnik

  • Aplikace
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Část alokace je vyčleněna pro sektor civilního dopravního letectví. 

    Míra podpory

    • dotace na