dnes je 14.7.2024

Input:

č. 1171/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: přezkum správního uvážení

č. 1171/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: přezkum správního uvážení
k § 78 odst. 1 soudního řádu správního
k § 28 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb.
Při zjištění nedostatků v podnikání družstevní záložny [§28 odst.
Nahrávám...
Nahrávám...